Regulament campanie

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „Cyber Promo”

I.    ORGANIZATOR
1.1.    Organizatorul campaniei „Cyber Promo” este   Kvantum Sport S.R.L., societate comercială română, cu sediul social in Bucuresti , Sector 1, Calea Grivitei nr.136, Camerele E2-02;03;04;05;08;09;10;11;12, Corp de Cladire A, Etaj II, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” si reprezentata de domnul Mario Dinulescu, in calitate de Director General.

II.    DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania se va desfasura in perioada 27.11.2020 ora 06:01 si 29.11.2020 ora 23:59, in cadrul magazinului online deschis pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/ iar promotiile si discounturile afisate in cadrul prezentei Campanii sunt valabile doar pe durata Campaniei.

III.    DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1.    Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai-sus mentionata.
3.2.    Produsele ce fac parte din campanie vor fi cele expuse in cadrul magazinului online, si se vor vinde in limita stocului disponibil.
3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.    PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE
4.1.    In campanie participa produsele selectionate si prezentate in Anexa 1 la prezentul Regulament.
4.2.    Discounturile Campaniei sunt prezentate in Anexa 1, in dreptul fiecarui articol, si sunt valabile doar pe durata Campaniei.
4.3.    Reducerile se aplica exclusiv in limita stocului disponibil de produse din magazinul online.

V.    MODUL DE DESFASURARE
5.1      Reducerile se vor aplica direct in cosul de cumparaturi pentru achizitiile din online, de pe website-ul https://ro.kvantumsport.com/.  


VI.    CONDITII DE RETUR
6.1.    Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Under Armour si descrise pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/ .
6.2.    In cazul unui retur, contravaloarea in bani a produsului returnat va fi pretul cu care a fost achizitionat.
6.3.    In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care produsul nou ales face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil al respectivului produs de la data inlocuirii.

VII.    LIMITAREA RASPUNDERII
7.1.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea si este exonerate pentru orice pierderi, intarzieri sau orice alte probleme pe care participantul le poate intimpina la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie.
7.2.    De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului la magazinul online https://ro.kvantumsport.com/ datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita participarea la Campanie in perioada de desfasurare a acesteia.

VIII.    CHELTUIELI INDIRECTE
8.1.    Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

IX.    INFORMAREA PARTICIPANTILOR
9.1.    Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/.
9.2.    Prin participarea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi utilizate exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea Kvantum Sport S.R.L. si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin participarea la Campanie, participantii isi exprima expres acordul pentru a primi informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.
9.3.    Conform prevederilor Legii nr. 679/2016, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 679/2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

X.    RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
10.1.    Organizatorul este exonerat de orice raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
10.2.    In sensul prezentului regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
10.3.    Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, inclusive dar nelimitandu-se la: frauda, probleme tehnice, legislatia in vigoare ca urmare a situatie generate de COVID 19, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, pot afecta organizarea, administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania.
10.4.    In situatia in care, inainte de inceperea Campaniei sau oricand pe durata desfasurarii acesteia intervine oricare din cauzele prevazute la art. 10.1., 10.2. sau 10.3., SC Kvantum Sport SRL va face un anunt official in acest sens pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/

XI.    DISPOZITII FINALE
11.1.    Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
11.2.    S.C.Kvantum Sport S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, publicand modificarile intervenite pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe https://ro.kvantumsport.com/.
11.3.     Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
11.4.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.


Va multumim!

Echipa KVANTUM Sport Romania


ANEXA 1
PRODUSE SELECTIONATE

Nota:
Pretul afisat include toate taxele.
Pretul afisat nu include cheltuielile de transport care sunt in sarcina cumparatorului.
Livrarea se va face prin curieri. Avand in vedere perioada promotiilor in cadrul campaniilor “Cyber Promo”, ne cerem scuze pentru eventualele intarzieri la livrare, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a volumului mare de livrari ale companiei de curierat.
Produsele achizitionate in cadrul campaniei pot fi returnate in termen de 14 zile.
In cazul unui retur, ne rezervam dreptul de a va rambursa sumele achitate in termen de maxim 14 zile.

 

 

string(0) ""
string(0) ""