Certificat de garantie GARMIN

CERTIFICAT DE GARANȚIE

 

Produsele ne-aviatice sunt garantate fără defect din punct de vedere al materialelor și manufacturii pe durată de un an de la data achiziționării. În acestă perioadă Garmin, la alegerea sa exclusivă, va repara sau înlocui orice componente care eșuează in condiții de utilizare normale. Asemenea reparații sau înlocuiri vor fi făcute gratuit, în condițiile în care clientul va fi responsabil pentru costurile ce implică transportul. Această garanție nu se aplică pentru: (i) avarii estetice, ca zgârieturi, crăpături și îndoituri; (ii) consumabile, ca bateriile, ci doar în cazul în care defecțiunea s-a produs din cauza unui defect al materialelor sau a manufacturii; (iii) defecțiuni cauzate de accidente, abuz, utilizare necorespunzătoare, apă, inundație, foc, sau alte cauze de dezastru natural sau cauze externe; (iv) cauzat de repararea de către un service neautorizat Garmin; sau (v) defectarea unui produs care a fost modificat sau alterat fără permisiunea scrisă din partea Garmin; sau (vi) defecțiunea la un produs care a fost conectat la o sursă sau cablu de date care nu sunt furnizate de Garmin. Adițional, Garmin își rezervă dreptul de a refuza garanția oricăror produse sau servicii care sunt obținute și/sau folosite în contravenție cu legile oricărei țări. Acest produs este intenționat a fi folosit doar adițional călătoriilor și nu trebuie folosit în nici un scop care solicită precizie în măsurarea direcției, distanțelor, locației sau topografiei. Garmin nu garantează pentru elemente ca acuratețea sau harta completă în acest produs.

GARANȚIILE ȘI REMEDIERILE CONȚINUTE IN PREZENTUL DOCUMENT SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC ORICE ALTE GARANȚII EXPLICITE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV RESPONSABILITĂȚILE CE DECURG DIN ORICE GARANȚIE DE COMERCIALIZARE SAU FOLOSIRE ÎN ALT SCOP SPECIFIC, STATUTAR SAU DE ALT FEL. ACEASTĂ GARANȚIE VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE, CARE POT VARIA DE LA STAT LA STAT.

GARMIN NU VA FI FĂCUT RESPONSABIL PENTRU DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE SAU SURVENITE, PENTRU ORICE AMENZI DE TRAFIC SAU CITAȚII REZULTATE ÎN URMA UTILIZĂRII NECORESPUNZĂTOARE A PRODUSELOR, INABILITĂȚII UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU DEFECTELOR PRODUSULUI. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA DAUNELOR SURVENITE SAU INCIDENTALE, AȘADAR LIMITĂRILE DE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE.

Garmin își rezervă exclusiv dreptul de a repara sau înlocui (cu un produs nou sau cu un produs nou revizuit) dispozitivul sau programul sau să ofere o rambursare integrală a prețului de achiziție la libera sa alegere. ASEMENEA REZOLVARE VA SERVI CA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ REZOLVARE PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI.

Pentru a obține rezolvarea garanției, contactați furnizorul local autorizat Garmin sau sunați la Garmin Product Support pentru instrucțiuni de transport și un număr de urmărire a transportului. Împachetați cât mai sigur dispozitivul și o copie a facturii si/sau chitanței care sunt necesare ca dovadă de achiziție pentru rezolvarea cererii de garanție. Notați pe pachet în clar numarul de urmărire al transportului. Trimiteți dispozitivul către orice stație de service pe garanție Garmin, plătind expediția în avans.

 

ÎNREGISTRAREA GARANŢIEI GARMIN

Prenume: _____________________________________Iniţială: ___ Nume: ___________________________________ Adresa: _______________________________________________ Oraş: ______________________ Jud/Sector: ________________ Cod Poştal: _____________

Stare Civilă: __________________
E-mail: __________________________________________
Număr de telefon: _________________________________
Data Cumpărării: _______________________
Preţul produsului: ___________________
Modelul Produsului: _______________________________
Numele Dealerului: ________________________________________ Numărul de Serie al Produsului: __ __ __ __ __ __ __

Vă rugăm să vă înregistraţi produsul (https://my.garmin.com/mygarmin/marketing/register.htm) ca să vă putem contacta în cazul în care sunt semnalate probleme de siguranţă sau trebuie actualizate cărţile tehnice pentru întreţinere. În plus, înregistrarea promptă vă va ajuta în cazul în care produsul vă este furat sau dacă aveţi nevoie de service în garanţie.

 

Descarca certificat de garantie (click aici și deschide în altă fereastră)