OMV Petrom Bucharest Half Marathon

 

1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul tombolei „Bucharest Half Marathon” este Kvantum Sport S.R.L., societate comercială română, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr.136, Camerele E2-02;03;04;05;08;09;10;11;12, Corp de Cladire A, Etaj II, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” si reprezentata de catre Dragana Krstic, in calitate de Director General.

1.2.Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.3.Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

1.4.Prin simpla participare la tombola, Participantul declara ca a citit, a inteles si este de acord, fara obiectiuni, cu termenii si conditiile prezentului Regulament si ca va respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, potrivit celor mentionate in cuprinsul acestuia.

 2. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

Inscrierile pentru Tombola se vor desfasura online, in perioada 11.05.2023 ora 16:00 si 14.05.2023 ora 23:59. Tombola este promovata in interiorul Sport Expo de la OMV Petrom Bucharest Half Marathon.

3.DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.  Are drept de participare orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, care in perioada mai sus mentionata completeaza formularul online de inscriere la Tombola afisat pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/ .
3.2.  La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita Participantul:
a)    Are domiciliul sau resedinta in Romania;
b)    A implinit varsta de 18 ani;
3.3. Prin exceptie, nu pot participa la Tombola, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii si colaboratorii Kvantum Sport SRL, angajatii si/sau colaboratorii Partenerilor si/sau subcontractantilor acesteia, ori angajatii sau colaboratori oricaror altor entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Tombolei.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

4.PRODUSELE IMPLICATE IN TOMBOLA

4.1. Premiile Tombolei sunt in valoare totala de 2399.97 Lei
•    Pantofi Sport Barbati HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 3024899-100, in valoare de 799,99 Lei sau
•    Pantofi Sport Barbati HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 3024899-005, in valoare de 799,99 Lei sau
•    Pantofi Sport Dama HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 3024907-105, in valoare de 799,99 Lei.
•    Valoarea premiilor anterior mentionate are TVA inclus.

5. MODUL DE DESFASURARE

5.1.Vizitatorii Sport Expo, OMV Petrom Bucharest Half Marathon pot afla despre Tombola in cadrul magaziunului temporar Under Armor deschis la Sport Expo, OMV Petrom Bucharest Half Marathon sau pe conturile oficiale de Social Media ale societatii: Instagram @kvatumsportromania si Facebook https://www.facebook.com/kvantumsport.
5.2  Inscrierea la Tombola se face automat prin completarea formularului de inscriere de la adresa: https://ro.kvantumsport.com//tombola-semimaraton
5.3  Vor fi desemnati 3 castigatori si 3 rezerve, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea Tombolei.
5.4  Castigatorii vor fi extrasi prin random.org (tragere la sorti) si vor fi anuntati telefonic pana cel tarziu la data de 17.05.2023. Castigatorii vor fi contactati printr-un apel telefonic dupa extragere. Se vor realiza maximum 3 (trei) incercari telefonice sau castigatorii vor fi contactati pe adresa de email. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari telefonice sau email, se va trece la contactarea rezervelor. 
5.5. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.
In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa declare si sa trrimita pe adresa de mail a Organizatorului (info.ro@kvantumsport.com) urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de email, copie dupa cartea de identitate pentru confirmarea datelor.
5.6.  Dupa validarea castigatorilor, numele acestora se vor afisa pe pe conturile oficiale de Social Media ale societatii (Instagram @kvatumsportromania si Facebook: https://www.facebook.com/kvantumsport).
5.7.  Premiile vor fi expediate catre castigatori in maximum 5 zile lucratoare dupa confirmarea si contactarea castigatorilor conform procedeului descris mai sus.
5.8.  Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau cu contravaloarea in bani a lor.

5.9. Premiile tombolei sunt:
•    Pantofi Sport Barbati HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 3024899-100, in valoare de 799,99 Lei sau

•   Pantofi Sport Barbati HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 30248?9-005, in valoare de 799,99 Lei sau
•    Pantofi Sport Dama HOVR MACHINA 3 Under Armour, cod 3024907-105, in valoare de 799,99 Lei.
5.10. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea KVANTUM. Pe cale de consecinta, Kvantum nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului respectiv.

6.  LIMITAREA RASPUNDERII
6.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si este exonerat pentru orice pierderi, intarzieri sau orice alte probleme pe care participantul le poate intimpina la inscrierea in Tombola, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie.
6.2.  De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului la site-ului https://ro.kvantumsport.com/tombola-semirnaraton datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita participarea la Tombola in perioada de desfasurare a acesteia.

7. CHELTUIELI INDIRECTE; TAXE SI IMPOZITE
7.1.  Participantilor la Tombola nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
7.2.  Organizatorii se obliga sa calculeze, si sa plateasca impozitul final datorat pentru premiile obtinute de castigatori, in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.3.  Prin simpla participare la Tombola, castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

8.    INFORMAREA PARTICIPANTILOR
8.1.  Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site­ ul https://ro.kvantumsport.com/ si in format fizic la Sport Expo, OMV Petrom Bucharest Half Marathon.
8.2.  Prin participarea la prezenta Tombola, participantii isi exprima acordul ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi utilizate exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea Kvantum Sport S.R.L. si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin participarea la Tombola, participantii isi exprima expres acordul pentru a primi informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.
8.3.  Conform prevederilor Legii nr. 679/2016, participantii au acces gratuit la datele personale
colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 679/2016, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul este exonerat de orice raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.
9.2. In sensul prezentului regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament..
In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
9.3. Daca, din orice motiv, aceasta Tombola nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, inclusiv dar nelimitandu-se la frauda, probleme tehnice, legislatia in vigoare ca urmare a situatie generate de COVID 19, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatornlui, pot afecta organizarea, administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Tombolei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Tombola.
9.4. In situatia in care, inainte de inceperea Tombolei sau oricand pe durata desfasurarii acesteia intervine oricare din cauzele prevazute la art. 9.1., 9.2. sau 9.3., SC Kvantum Sport SRL va face un anunt oficial in acest sens pe site-ul https://ro.kvantumsport.com/ 

10. DISPOZITII FINALE
10.1. Prin inscrierea la Tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
10.2. S.C.Kvanturn Sport S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, publicand modificarile intervenite pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe https://ro.kvantumsport.com/.
10.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
10.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola var fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.
10.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)    daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorii au dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
b)    daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorii sunt in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului;
c)    cei ce folosesc tehnici incorecte cu scopul evident de fraudare a concursului vor fi eliminati/exclusi din concurs.

11. CONFIDENTIALITATEA si PROTECTIA    DATELOR    CU CARACTER PERSONAL
11.1.  KVANTUM prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
11.2.  Prin participarea la aceasta tombola, fiecare participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter  personal, dar fara a se limita la: nume/prenume, varsta, numar de telefon, adresa e-mail, etc. si a transmiterii acestora catre Organizatori, in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest regulament. Stocarea acestor date si prelucrarea lor se va face si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

1.3. Organizatorii vor utiliza datele personale ale Participantilor/Castigatorilor numai in a scopurile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date side abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
11.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
11.5. Conform Regularnentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in cele ce urmeaza GDPR) dumneavoastra aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale furnizate si la informatii; dreptul de rectificare a datelor, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete, dreptul de portabilitate a datelor care consta in posibilitatea dumneavoastra de a primi de la KVANTUM informatiile furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, cu posibilitatea ca datele sa fie transferate unui alt Operator; dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ; dreptul la stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"); dreptul la restrictionarea prelucrarii dateior, dreptul de a se opune prelucrarii datelor; dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acestuia, dreptul de a face plangere  la Autoritatea Nationala  de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
11.6.  Avand in vedere cele mentionate mai sus:
•    prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
•    KVANTUM administreaza in conditii de siguranta datele personale fumizate, prelucrarea realizandu-se atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
•    KVANTUM va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia.
•    Pentru scopurile prevazute mai sus, participantii la Tombola consimt ca mandatarii si/sau tertii contractanti ai Kvantum Sport S.R.L. sa aiba acces si drept de prelucrare a datelor si informatiilor puse la dispozitie de catre KVANTUM, prin aplicatii informatice, KVANTUM putand furniza datele cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate
in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: servicii de contabilitate, servicii de marketing, servicii de arhivare, servicii juridice si servicii informatice. 
•    KVANTUM poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
•    KVANTUM  limiteaza  durata  de  stocare  a  datelor  personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
•    KVANTUM revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
•    KVANTUM sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si pre!ucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta.
•    In cazul in care pastrarea datelor personale este necesara in scopurile specificate de lege, KVANTUM va pastra in continuare datele personale furnizate de participanti.
•    In situatia in care KVANTUM intentioneaza sa prelucreze, ulterior, datele cu caracter personal furnizate de participanti, intr-un alt scop decat cel/cele pentru care acestea au fost colectate sau pentru care participantul la tombola si-a exprimat consimtamantul prin prezentul inscris, KVANTUM se obliga sa ii aduca la cunostinta, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aducerea la cunostinta se va realiza in scris si va fi transmisa la datele de identificare furnizate de participant/castigator.
•    In vederea exercitarii drepturilor asupra datelor sale cu caracter personal, participantii pot formula cereri, notificari, etc., la urmatoarele date de contact: e-mail: info.ro@kvantumsport.com.
•    Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre KVANTUM SPORT SRL, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

Tehnoredactat in forma expres solicitata de parte, editat si autentificat la Societatea Profesionala Notariala ,,OPREA ALEXANDRA RODICA SI BOSTINA-TONEA LAURA-ANDREEA, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate, din care 1 (un) exemplar ramane in arhiva biroului notarial si 1 (un) exemplar s-a eliberat partii.
 

ORGANIZATOR, KVANTUM SPORT SRL,
reprezentata legal prin administrator
KRSTIC DRAGANA
S.S.